Integritetspolicy

AB Benzlers, reg. nr 556043–6007, (nedan: BENZLERS) tack för att du besöker vår webbplats och ditt intresse för våra produkter och vårt företag. Sekretess och skydd för dina personuppgifter är viktigt för oss och vi tar hänsyn till detta i alla våra affärsprocesser.

När vi behandlar dina personuppgifter kommer BENZLERS att fungera som personuppgiftsansvarig och kommer därför att ansvara för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter. Vi behandlar därför dina personuppgifter genom att ta hänsyn till gällande dataskyddsföreskrifter, särskilt kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

På denna webbplats ger vi dig information om databehandling för alla behandlingssteg hos BENZLERS. Välj i tabellen nedan för vilket behandlingssteg du vill få mer detaljerad information.

I. Personuppgifter

II. Dataskyddsinformation om användning av webbplatsen www.benzlers.se (med cookie -regler) och appar

III. Dataskyddsinformation för kunder och intresserade parter i BENZLERS

IV. Dataskyddsinformation för arbetssökande på BENZLERS

V. Dina rättigheter som påverkad person

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om dataskydd i allmänhet.

 

Kontaktinformation:

Namn: AB Benzlers

Adress: Porfyrgatan 7, 254 68, Helsingborg

Telefonnummer: 042 18 68 00

E-postadress: order@benzlers.com

Definition av personuppgifter

 

När du använder vår webbplats kan personuppgifter i form av information om din användning av vår webbplats till exempel behandlas. Detta inkluderar exempelvis anslutningsdata eller källor som du har hämtat. Denna information samlas vanligtvis in med hjälp av loggfiler och cookies.

Vi kan också behandla din personliga information genom profilering som analys av hur du använder vår webbplats, vilka tjänster och erbjudanden du har varit intresserad av. personuppgifter definieras som all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar till exempel ditt namn, dina (företags) kontaktuppgifter, ditt telefonnummer eller din e-postadress och relation till ett företag och dina interaktioner/aktiviteter med oss.

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller om sådan behandling är laglig att tillämpa.

II. Dataskyddsinformation för https://www.benzlers.se webbplats (med cookie -regler) och appar

I följande avsnitt vill BENZLERS, ägare till https://www.benzlers.se webbplats ge dig en översikt över hur vi säkerställer skyddet av dina personuppgifter på vår webbplats och vilken typ av personuppgifter vi behandlar för vilka ändamål och i vilken utsträckning.

1. Databehandling - Erbjudanden på vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas allmän information automatiskt in. Denna information (serverloggfiler) inkluderar typen av webbläsare, operativsystemet som används, din internetleverantörs domännamn och liknande. Dessutom överförs IP-adressen och används för att använda den tjänst du begärde. Denna information är viktig när du använder Internet och är tekniskt nödvändig för att säkerställa att webbplatsen alltid är tillgänglig. Efter en period på några veckor som regel kommer denna loggdata att anonymiseras av oss eller raderas, såvida vi inte beskriver utökad databehandling nedan. Om du skickar oss en förfrågan via e-post samlar vi in ​​uppgifter som du tillhandahåller för att behandla din förfrågan och uppfyller dina förfrågningar, om tillämpligt. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (f) GDPR (legitima intressen).

Om du använder tjänster som erbjuds på vår webbplats kan ytterligare personuppgifter från dig samlas in. Vi kommer att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla de tjänster du begärt. Dessutom kan du skapa ytterligare personuppgifter frivilligt. Vi kommer att beskriva den rättsliga grunden i följande individuellt presenterade funktioner och erbjudanden. Dina uppgifter kommer att hållas konfidentiella av oss och raderas eller blockeras inom ramen för lagbestämmelserna.

Om du skickar oss en förfrågan via e-post, samlar vi in ​​uppgifter som du tillhandahåller för att behandla din förfrågan och uppfyller dina förfrågningar, om tillämpligt. Den rättsliga grunden för båda fallen är artikel 6.1 (f) GDPR (legitima intressen).

Om du ger oss dina kontaktuppgifter i samband med att du ingår ett kontrakt eller via registrering i vår kundportal, vänligen notera informationen om dataskydd som nämns under III.

Vidare behandling av dina uppgifter av oss eller andra koncernföretag eller tjänsteleverantörer för ändamål som går utöver ovanstående sker enligt nedan i enlighet med användningsföreskrifterna.

2. Säkerhetsinformation och externa länkar

Vi vidtar tekniska och operativa säkerhetsåtgärder på våra webbplatser för att skydda personuppgifter som lagras av oss mot åtkomst från tredje part, förlust eller missbruk, och för att möjliggöra säker dataöverföring.

Vi vill påpeka att på grund av internets struktur och sändning av e-postmeddelanden vid överföring av information kan oönskad tredjepartsåtkomst uppstå. Det är därför också ditt ansvar att skydda din data genom kryptering eller någon annan metod mot missbruk.

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser från andra leverantörer. BENZLERS ansvarar inte för dataskyddspolicyn eller innehållet på dessa andra webbplatser.

3. Reklamutskick

Om vi ​​fick dina kontaktuppgifter som ett led i att ingå ett avtal kan vi skicka dig information om produkter och tjänster via e-post. Vi kan fortsätta att skicka dig information om evenemang, mässor, produkter och tjänster per post om vi har fått din adress och du inte har invänt mot informationen. Mer information om hur dina uppgifter används för reklamändamål om det finns ett affärsförhållande, se nedan under nr III) 1) c.

Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke för att ta emot reklamutskick eller göra invändningar mot användningen i reklamsyfte. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är att kontakta BENZLERS eller använda unsubscribe-länken som finns tillgänglig i varje mailutskick.

6. BENZLERS COOKIEPOLICY

a) Allmän information om användningen av cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som sparas av din webbläsare. De används för att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektiva och säkra. Vi använder så kallade tillfälliga cookies som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare ("sessionscookies"), såväl som beständiga (permanenta) cookies.

När du besöker vår webbplats och du kan när som helst senare välja om du vill tillåta inställning av cookies och individuella ytterligare funktioner. Du kan utföra ändringar i dina webbläsarinställningar eller via vår samtyckehanterare. Om du avvisar funktioner eller cookies kanske du inte kan använda vår tjänst till fullo.

När vi använder cookies gör vi åtskillnad mellan viktiga cookies (för att visa och driva webbplatsen) och kompletterande cookies, såsom anonym mätning av åtkomstnummer (funktionella cookies) och marknadsföringscookies (reklamändamål, visning eller relevant och personligt innehåll). Nedan vill vi informera dig om de olika behandlingsändamålen och de tjänster som används konkret. Vi kommer också att beskriva den databehandling som kommer att äga rum.

b) Viktiga funktioner och cookies när du använder webbplatsen

Vi använder funktioner som är viktiga för användningen av vår webbplats. Dessa inkluderar så kallade sessionscookies, som gör att vi kan känna igen dig igen när du besöker webbplatsen under en enskild session. Dessa sessionscookies bidrar till säker användning av vårt erbjudande genom att du till exempel kan använda distributör-portalen. Dessa funktioner kan ses i verktyget för cookiesamtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 (1) (f) GDPR.

c) Användning av funktioner för registrering av användningsbeteende (spårning) med rätt att invända:

Användningen av spårningskakor gör att vi kan analysera hur du använder vår webbplats och göra förbättringar. Vi kan antingen samla in anonym användningsstatistik eller använda funktioner för att känna igen användare som återvänder till vår webbplats och därmed fördela användarprocesser till ett internt tilldelat ID (pseudonym). Detta gör att vi kan registrera åtkomst till vår webbplats och analysera den systematiskt.

2) Skapande av användningsstatistik av BENZLERS

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och för att vi ska kunna förbättra vår webbplats regelbundet. Med de förvärvade statistiska rapporterna kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Den rättsliga grunden för att skapa dessa analyser är artikel 6.1 (1) (f) GDPR (legitima intressen). Inom analysens omfattning sparas cookies (för mer information, se punkt 6) på din slutenhet. Information som har samlats in på detta sätt sparas av oss via värdtjänst.

Om du inte vill ha någon typ av analys under användning via din slutenhet, stäng då av Analys-cookies.

(d) Funktioner med användning av cookies efter ditt samtycke

Nedan följer en översikt över de funktioner som vi använder för att få ditt samtycke när du börjar använda vår webbplats. Detta är funktioner som används för reklamändamål och använder cookies för detta ändamål.

Användning av cookies för reklamändamål

Vi använder funktioner som distribuerar cookies för marknadsföringsändamål, t.ex. för att skräddarsy reklam för en webbplatsanvändares intressen. De används också för att begränsa hur ofta annonser visas och för att mäta effektiviteten hos en annons. De registrerar vilka webbplatser och vilka objekt som klickas. Detta gör att vi kan spela in information om användarvanor för att kunna tillhandahålla intressebaserad reklam. Annonsnätverken som används kan dela denna information med tredje part. I sådana fall sätter reklampartnern regelbundet kakorna direkt.

Följande funktioner används särskilt för reklamändamål:

(1) Användning av Google Ads /Google Remarketing

Vi använder tjänsten Google Ads för att uppmärksamma externa webbplatser på våra attraktiva produkter med hjälp av reklamverktyg (så kallad Google-annonsering). Dessa reklamverktyg levereras av Google med hjälp av så kallade "annonsservrar". Annonsservercookies som möjliggör analys av prestandaparametrar används i denna process, t.ex. annonsvisningar, klick och konverteringar. Detta gör att vi kan avgöra hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är i förhållande till data från reklamkampanjerna.

Om du öppnar vår webbplats via en Google -annons sparar Google Ads en cookie på din slutenhet. Dessa cookies är inte avsedda att identifiera dig personligen. Genom integrering av kakorna informeras Google om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser genom att inkludera spårningsverktyg. Om du är registrerad hos en Google -tjänst kan Google allokera besöket till ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte är inloggad är det möjligt att leverantören tar reda på och sparar din IP -adress. Med företagets teknik för konverteringsmarknadsföring kommer användare som redan har besökt vår webbplats och onlinetjänster och visat intresse för våra produkter att se ytterligare relaterade annonser på andra webbplatser i Google Partners -nätverket. Som regel sparas även följande analysvärden:

 • Unikt cookie -ID
 • Antal annonsvisningar per placering (frekvens)
 • Sista intrycket (relevant för konverteringar efter visning)
 • Bortvald information (markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad)

De cookies som Google har ställt in gör att Google kan känna igen din webbläsare igen i framtiden. Om en användare besöker vissa sidor på en annonskunds webbplats och cookien som har sparats på hans eller hennes slutenhet inte löpt ut kan Google och kunden upptäcka att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna webbplats. En annan cookie tilldelas varje Ads -kund, så att cookies inte kan spåras via Ads -kunders webbplatser. Din webbläsare upprättar automatiskt en direkt anslutning till Googles server baserat på de marknadsföringsverktyg som används. Vi samlar inte självständigt in personuppgifter under de angivna reklamåtgärderna, utan vi ger bara Google möjligheten att få informationen. I detta avseende är vi gemensamt ansvariga med Google för insamling och överföring av data. Google är enligt dataskyddslagarna ansvariga för den efterföljande databehandlingen. Vi tillhandahåller endast statistisk analys av Google. Denna analys gör att vi kan identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från implementeringen av reklamåtgärder, och vi kan i synnerhet inte identifiera användare baserat på denna information. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är artikel 6.1 (1) (a) GDPR.

Vi använder Google Ads med Google Remarketing -funktionen för att förse dig med reklam som är skräddarsydd för dina intressen. Denna applikation gör det möjligt att visa vår reklam när du besöker andra webbplatser efter att ha besökt vår webbplats. Detta uppnås med hjälp av cookies som sparas i din webbläsare via vilka ditt användningsbeteende fångas upp och analyseras av Google när du besöker olika webbplatser. Detta gör att Google kan avgöra ditt tidigare besök på vår webbplats. Enligt Google kombineras inte de uppgifter som samlats in inom remarketingområdet med dina personuppgifter som kan ha sparats av Google. I synnerhet, enligt Google, används pseudonymisering vid remarketing. Du kan förhindra remarketingfunktionen genom att inte godkänna dess användning och även genom att återkalla ditt samtycke senare, enligt beskrivningen i stycket nedan. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 (1) (a) GDPR.

Om du inte önskar att reklam som är skräddarsydd för dina intressen ska visas efter att du har utfärdat ditt samtycke eller om du inte vill att remarketingfunktionen ska användas kan du återkalla ditt samtycke i våra cookie-inställningar eller avaktivera detta i din webbläsarkakor. Du kan också meddela Google om detta direkt för framtiden via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Dessutom kan du invända mot Googles remarketing via webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI):
http://optout.networkadvertising.org.
Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer genom att gå till avaktiveringssajten för Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) eller genom att administrera användningen av enhetsidentifierarna via enhetsinställningarna (https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob).
Mer information om leverantören finns på https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=de/.
Fullständig information om dataskydd hos Google finns på deras webbplats på https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://services.google.com/sitestats/de.html

 

(2) Integrering av YouTube -videor på vår webbplats

Det kan förekomma YouTube -videor som sparas på https://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Dessa videor ingår i "utökat dataskyddsläge", det vill säga ingen data om dig som användare kommer att överföras till YouTube om du inte spelar upp videorna. Nedanstående data överförs endast när du spelar upp videorna. Vi kan inte påverka denna dataöverföring.

Genom att spela upp de inbäddade videoklippen får YouTube informationen om att du har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, och det är dessutom möjligt att annan data överförs till YouTube som vi inte har någon kunskap om. Detta sker oavsett om YouTube har tillhandahållit ett användarkonto genom vilket du har loggat in eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på YouTube tilldelas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill ha denna tilldelning till din profil med YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube sparar dina data som användningsprofiler och använder dem för reklamändamål, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad design av sin webbplats. En sådan analys kan utföras (även för användare som inte är inloggade) speciellt för att tillhandahålla behovsanpassade annonser och för att informera andra YouTube-användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Sådana förfrågningar måste riktas till YouTube.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen, den efterföljande behandlingen och skyddet av dataöverföringen till ett tredjeland finns i YouTubes dataskyddspolicy. Det är också här du hittar mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter för de syften som anges ovan är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det enklaste sättet att göra detta är att avmarkera funktionen i våra cookie-inställningar.

(3) Integrering av Google Maps

Via ett API använder denna webbplats karttjänsten för Google Maps, som tillhandahålls av Google Inc.

Det är nödvändigt att bearbeta din IP -adress och ytterligare användningsdata för att kunna använda funktionerna i Google Maps. Denna information skickas normalt till en Google -server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida kan inte påverka denna dataöverföring. Google kan ansluta användningsdata till andra data och tilldela det till ditt Google -konto om du är inloggad på detta.

Google Maps används i syfte att tillhandahålla en attraktiv onlinetjänst och hjälpa till att enkelt hitta platserna på vår webbplats. Detta representerar ett legitimt intresse i enlighet med den rättsliga grund som används, artikel 6.1 (1) (f) GDPR.

Ytterligare information om behandlingen av dina användaruppgifter finns i Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

III. Dataskyddsinformation för kunder och intresserade parter i BENZLERS

 1. Databehandlingens omfattning och särskilda användningsområden

a) Kontraktsprestanda

BENZLERS behandlar uppgifterna som vi får från dig som en del av dina förfrågningar eller befintliga avtalsförhållanden. Förutom dina företagsuppgifter omfattar detta all information som utbyts, till exempel e-post, beställningar, förfrågningar om våra produkter och betalningsuppgifter. Om du har affärsrelationer med oss ​​måste du lämna de personuppgifter som är nödvändiga för att förbereda eller genomföra avtalen eller som vi är lagligt skyldiga att behandla; annars kan vi inte uppfylla avtalen.

BENZLERS behandlar de uppgifter som tillhandahålls under beställningsplacering för användning för att uppfylla kontraktet och kan anlita specialiserade och övervakade tjänsteleverantörer för detta ändamål. Behandlingen av uppgifterna i syfte att uppfylla kontraktet innefattar att använda uppgifterna för att tillhandahålla den tjänst som kontraktet anger, inklusive tillhandahållande av tjänster som definieras i serviceavtal eller hantering av eventuella garantikrav. Om en begäran om finansiering görs kan dessutom de uppgifter som krävs för att generera en offert användas av BENZLERS och vid behov vidarebefordras till avtalspartners. Ytterligare information om användningsändamål finns i relevanta avtalsdokument. Denna databehandling utförs baserat på artikel 6.1 (1) (f) GDPR.

Uppgifter som samlats in av BENZLERS om köp av våra produkter eller användning av våra tjänster kan också vidarebefordras till BENZLERS externa revisorer och/eller skattekonsulter för konsult- och verifieringsändamål. BENZLERS kan spara data som samlats in för att uppfylla kontraktet i dess operativa system under en tid även efter att avtalsförhållandet har avslutats, om sådan lagring är nödvändig för att administrera eventuella garantier och begränsningstider för klagomål eller hantera eventuella rättsliga krav relaterat till kontraktet. Det kan också vara nödvändigt för BENZLERS att lagra personuppgifter i allmänhet för att uppfylla juridiska skyldigheter gällande till exempel bokföring eller skatt. Data som omfattas av sådan lagring raderas när dessa tidsperioder och skyldigheter löper ut. All annan information raderas omedelbart, såvida inte denna deklaration anger andra användningsområden för dessa data. Uppgifter behandlas för garantikrav i enlighet med artikel 6.1 (1) (b) GDPR och för uppfyllande av lagstadgade skyldigheter i enlighet med artikel 6.1 (1) (c) GDPR. Dessutom behandlas uppgifter för att hantera klagomål eller möjliga rättsliga anspråk relaterade till kontraktet, baserat på vårt berättigade intresse att säkerställa och försvara våra juridiska rättigheter, i enlighet med artikel 6.1 (1) (f) GDPR.

b) Verifiering av adress och kredit

För att verifiera din adress och kreditvärdighet får BENZLERS åtkomst till databaser från externa byråer för att samla in adressuppgifter och kredituppgifter om ditt företag, inklusive data som beräknades med hjälp av statistiska metoder (poängsättning). Denna insamling sker så länge BENZLERS löper en kommersiell risk vid ingåendet av kontraktet och försöker skydda sig genom denna kreditkontroll. Denna information används av BENZLERS för att bevilja handelskrediter för varor eller tjänster. Adresser och kredituppgifter från allabolag.se, Patent- och registreringsverket (PRV) etc. används för att tillhandahålla information.

Informationen från byråerna och den interna informationen om betalningsbeteende utvärderas internt av BENZLERS, som sedan skapar sitt eget betyg för användning som grund för att bevilja en kreditgräns. Kredituppgifterna raderas 5 år efter den sista leveransen av varor är utfört. Detta databehandlingssätt utförs i enlighet med artikel 6.1 (1) (f) GDPR för att ge dig handelskrediter för varor och tjänster.

c) BENZLERS reklamanvändning av data

BENZLERS och engagerade tjänsteleverantörer (tryckerier, brevhandlare, etc.) använder ditt namn och din adress som kontaktperson i pågående affärsrelation. Detta inkluderar sändning av reklam per post för intressanta produkter och tjänster, så att potentiella kunder och affärspartners kan bli medvetna om produkter som kan vara av intresse och för att bilda ett långsiktigt affärsförhållande. Sist men inte minst vill vi hålla kontakten med dig vid speciella tillfällen och skicka dig till exempel julhälsningar. BENZLERS använder ditt telefonnummer endast i reklamsyfte om du har gett ditt samtycke eller om samtycke rimligen kan antas - till exempel inom en befintlig affärsrelation eller efter tidigare kontakt. BENZLERS använder också din e-postadress som du fick från kontaktpersonerna vid avtalets ingående för att kunna annonsera liknande produkter och tjänster. I alla andra fall använder vi din e-postadress endast för reklamändamål med ditt separata samtycke. Naturligtvis har du rätt att vägra dessa reklamkontakter. Vi meddelar dig om din rätt att invända mot reklam i varje enskilt fall.

Dessutom behandlar BENZLERS de uppgifter som samlats in inom ramen för affärsförhållandet (kontaktinformation, produktköp, beställda tjänster) och erhålls när tjänsterna på webbplatsen används, på mässor eller under andra reklamkampanjer (användning av data vid åtkomst till webbplats eller när du deltar i reklamkampanjer, liksom den frivilliga information som du avslöjar när du använder webbplatsen) för att kunna erbjuda dig erbjudanden som är anpassade efter dina intressen. Med hjälp av ovanstående använder vi de uppgifter som samlas in under affärsförhållandet och de uppgifter som erhålls vid användning av tjänster för att informera dig om erbjudanden, information och aktuell utveckling i förhållande till våra produkter och tjänster som kan vara av intresse. Därmed ger BENZLERS ytterligare information om produkter och tjänster från Benzlers och Elecon Group. Med hjälp av denna databehandling kan vi visa upp produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig med hjälp av personliga erbjudanden (webbplats, e-post eller postreklam).

Vi kan också skicka dig - som befintlig kund eller om vi på annat sätt har fått dina kontaktuppgifter - information om särskilda kampanjer, evenemang eller mässaevenemang per post inom de ramar som beskrivs ovan. I det här fallet får du ett inlägg från oss med information om den specifika kampanjen och hur du kan delta och vilken information du måste ge oss. Vi kommer då ofta att registrera ditt deltagande via en evenemangsrelaterad webbplats och behandla dina uppgifter för angivna ändamål, till exempel för att tillhandahålla de erbjudna produkterna eller skicka information till dig. Vi kan använda den information som tas emot som en del av behandlingen som beskrivs här. Vid tidpunkten för urvalet och sändningen av den första informationen behandlas dina uppgifter på grundval av en hänsynstagande till våra intressen, artikel 6.1 (1) (f) GDPR; när du deltar i en kampanj och registrerar dig, behandlas dina uppgifter för kontraktets genomförande, i enlighet med artikel 6.1 (1) (b) GDPR.

Som regel sparas dina uppgifter i EU för reklamändamål. Därmed kan vi använda tjänsteleverantörer som vi noggrant har inspekterat och granskat. Skulle data överföras till och behandlas på servrar i tredjeländer utanför EU/EES i enskilda fall, dvs i synnerhet USA och, i förekommande fall, Storbritannien (UK), använder vi engagerade och övervakade tjänsteleverantörer som har åtagit sig att garantera en rimlig nivå av dataskydd och med vilka EU -kommissionens dataskyddsklausuler i princip har kommit överens. I enskilda fall kan tillstånd för dataöverföring också uppstå enligt artikel 49 GDPR, till exempel uppfyllande av ett kontrakt med internationell inriktning eller om du har utfärdat ditt samtycke.

För att uppnå de mål som är förknippade med denna marknadsföringsanvändning behandlar vi dina uppgifter under våra produkters livslängd och så länge du förblir kund. Undantag görs om du godkänner en längre användningstid och/eller om uppgifterna omfattas av lagstadgade lagringsförpliktelser. I det senare fallet raderas uppgifterna efter att lagringsperioden har utgått. Behandlingsperioden kan bli kortare om du utnyttjar din rätt att invända, vilket vi informerar dig om i avsnitt V.

Den rättsliga grunden för denna marknadsföringsanvändning är artikel 6.1 (1) (f) GDPR eller, om du har gett ditt samtycke, artikel 6.1 (1) (a) GDPR. Vi kommer nedan att informera dig om dina rättigheter gällande användning för reklamändamål, i synnerhet din rätt att invända.

d) Behandling av personuppgifter på grund av juridiska skyldigheter

BENZLERS, liksom alla andra företag i Europa, är föremål för olika juridiska skyldigheter att verifiera data från våra kunder och affärspartners. I sådana fall behandlar vi dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs enligt lag. För att uppfylla dessa juridiska skyldigheter kan det vara nödvändigt att bearbeta några av dina uppgifter automatiskt för att utvärdera personliga aspekter (profilering). Såvida du inte uttryckligen meddelas, utförs automatiskt individuellt beslutsfattande. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 (1) (c) GDPR (juridiska skyldigheter) tillsammans med tillämpliga lagar.

Dessa lagbestämmelser avser särskilt:

Förebyggande av bedrägerier och penningtvätt

Requirements Skattekontroll och rapporteringskrav

2. Distribution av data inom Benzlers/Elecon Group

BENZLERS kan vidarebefordra dina stamdata (företagsnamn, kontaktpersoner, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress) till andra företag inom BENZLERS-gruppen och eventuellt uppdatera dem för att säkerställa att alla BENZLERS-syster/moderbolag som är involverade i en transaktion (t.ex. uppfylla ett kontrakt) ha samma stamdata. Detta är avsett att förenkla våra processer och kan hjälpa dig att undvika att behöva lämna stamdata igen när du kontaktar ett annat företag inom koncernen. Den rättsliga grunden för denna databehandlingsmetod är artikel 6.1 (1) (b) GDPR (uppfyllande av kontrakt). Dina rättigheter skyddas av interna avtalspolicyer som garanterar en hög standard för dataskydd.

Förutom stamdata kan orderdata eller data för beredning av en sådan order vid din förfrågan vidarebefordras till andra BENZLERS dotterbolag om det behövs för din beställning. Till exempel tillverkas olika BENZLERS -produkter av olika BENZLERS -dotterbolag, så data kan behöva överföras för att förenkla orderhantering och leverans. I sådana fall kommer du att informeras om denna överföring när avtalet ingås. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 (1) (b) GDPR (uppfyllande av kontrakt).

Om ditt företag är baserat utanför Sverige kommer ett BENZLERS -dotterbolag som är associerat med oss ​​att ansvara för att hantera och behandla dina kontrakt eller förfrågningar. Därför kan du, om du vill få kontraktserbjudanden eller ytterligare information om BENZLERS och våra produkter, personuppgifterna som vi har lagrat åt dig (i synnerhet namn, kontaktuppgifter, intresseföretag, produkter som du är intresserad av) överföras till BENZLERS dotterbolag som ansvarar för ditt företags plats. Denna internationella representant för oss kommer att använda dina personuppgifter om du inte motsätter dig spridning eller lagring av dina uppgifter i dessa dotterbolag.

Behandlingsförfarandena som nämns ovan kan leda till att dina stamdata behandlas i BENZLERS dotterbolag utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I de fall där EU -kommissionen inte har angett en lämplig dataskyddsnivå har vi gjort avtalsenliga åtaganden. i allmänhet har vi ingått EU: s standardavtalsklausuler och kontrollerat skyddsnivån i landet i detalj.

Kontaktuppgifter
Benzlers AB, org. nr. 556043-6007, med adress Porfyrgatan 7, 254 68 Helsingborg YY är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

NN företräder Bolaget i frågor som rör hantering av personuppgifter och kan nås med följande kontaktuppgifter.

DD är Dataskyddsombud och kan nås med följande kontaktuppgifter.

 

 

V. Dina rättigheter som påverkad person

Som berörd person har du rätt till olika rättigheter. Vänligen kontakta oss genom tidigare angivna kontaktuppgifter för att utöva de rättigheter som du har rätt till. Varje drabbad har rätt till följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
 • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter (artikel 16 i GDPR)
 • Rätt till radering (artikel 17 GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (artikel 18 GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR)

Kontaktinformation till den svenska tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20, Stockholm

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter för reklamändamål - inklusive analys av kunddata - eller spridning till tredje part för reklamändamål utan att ange någon anledning

Varje berörd person har dessutom rätt till en allmän rätt att invända (se artikel 21.1 i GDPR). I detta fall måste invändningen mot databehandling vara motiverad. Om uppgifterna behandlas med ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke med omedelbar framtida effekt. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av databehandlingen som skedde med ditt samtycke förrän återkallelsen sker.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram