Denne siden er oversatt med Google Translate. 
Trenger hjelp? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Rådgivning, Service & Renovasjon

Hjelp til uplanlagte stopp
Renovering
Energioptimalisering
Prosessforbedring
Tekniske råd
Opplæring av ansatte
Servicedokument (PDF)Mer info - tilbud? Kontakt oss her

Vi inspiserer girkassen din og kommer tilbake med et tilbud

Send girkassen eller jekken din til oss for inspeksjon uansett fabrikat. Vi gjør en vurdering av tilstanden til girkassen og hvilke tiltak som må gjøres. Noen ganger er det nok med service og eventuell oppussing, men i noen tilfeller må girkassen skiftes ut. Etter befaringen produserer vi et økonomisk tilbud på foreslåtte tiltak.
Benzlers har i svært lang tid tilhørt den svenske industriens "preferred partnere" innen våre kompetanseområder; gir, jekker, girmotorer, industrigir og andre mekaniske konstruksjonselementer.
Våre egne serviceteknikere utfører reparasjoner og vedlikehold på eksisterende anlegg, både når det gjelder nød- og uplanlagte stopp og når det gjelder planlagt ombygging eller oppgradering.
Vi påtar oss jevnlig rollen som rådgivere, både når det gjelder produksjonsanlegg og i samarbeid med den aktuelle industrien i prosess- og energioptimeringsspørsmål.
Våre ingeniører og teknikere er høyt verdsatt i bransjen og kjent for sin høye og brede kompetanse.
Benzlers kan derfor vise en imponerende liste over referanser innen vårt kompetanseområde. Hvis du er interessert i å høre mer om vår kapasitet, vennligst fyll ut skjemaet ved siden av dette – vi kontakter deg umiddelbart etterpå.
kryssMeny linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram