Deze pagina is vertaald met Google Translate. 
Hulp nodig? Neem dan contact met ons op en we helpen je verder.

Privacybeleid

AB Benzler, reg. Nr. 556043–6007, (hierna: BENZLERS) bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en ons bedrijf. Vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij houden hier rekening mee in al onze bedrijfsprocessen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, treedt BENZLERS op als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking die plaatsvindt in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens door rekening te houden met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met name de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Op deze website geven wij u informatie over gegevensverwerking voor alle verwerkingsstappen bij BENZLERS. Kies in onderstaande tabel voor welke behandelingsstap u meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen.

I. Persoonsgegevens

II. Gegevensbeschermingsinformatie over het gebruik van de website www.benzlers.se (met cookieregels) en apps

III. Informatie over gegevensbescherming voor klanten en geïnteresseerden van BENZLERS

IV. Informatie over gegevensbescherming voor werkzoekenden bij BENZLERS

V. Uw rechten als getroffen persoon

Gelieve ons te contacteren als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of over gegevensbescherming in het algemeen.

 

Contactgegevens:

Naam: AB Benzler

Adres: Porfyrgatan 7, 254 68, Helsingborg

Telefoonnummer: 042 18 68 00

E-mailadres: order@benzlers.com

Definitie van persoonsgegevens

 

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen persoonsgegevens in de vorm van informatie over bijvoorbeeld uw gebruik van onze website worden verwerkt. Dit omvat bijvoorbeeld verbindingsgegevens of bronnen die u hebt gedownload. Deze informatie wordt meestal verzameld met behulp van logbestanden en cookies.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken door middel van profilering, zoals analyse van hoe u onze website gebruikt, in welke diensten en aanbiedingen u geïnteresseerd bent. persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw (bedrijfs)contactgegevens, uw telefoonnummer of e-mailadres en relatie tot een bedrijf en uw interacties/activiteiten met ons.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dit is echter niet van toepassing als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan of uit te voeren of als een dergelijke verwerking rechtmatig van toepassing is.

II. Informatie over gegevensbescherming voor de website https://www.benzlers.se (met cookieregels) en apps

In het volgende gedeelte wil BENZLERS, eigenaar van de website https://www.benzlers.se, u een overzicht geven van hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens op onze website waarborgen en welk type persoonsgegevens wij waarvoor verwerken doeleinden en in welke mate.

1. Gegevensverwerking - Aanbiedingen op onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw ISP en dergelijke. Bovendien wordt het IP-adres verzonden en gebruikt om de door u gevraagde dienst te gebruiken. Deze informatie is belangrijk bij het gebruik van internet en is technisch noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website altijd beschikbaar is. Deze loggegevens worden in de regel na een periode van enkele weken door ons geanonimiseerd of verwijderd, tenzij we hieronder een uitgebreidere gegevensverwerking beschrijven. Als u ons een verzoek per e-mail stuurt, verzamelen we de informatie die u verstrekt om uw verzoek te verwerken en, indien van toepassing, aan uw verzoeken te voldoen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6.1 (f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

Als u gebruik maakt van diensten die op onze website worden aangeboden, kunnen aanvullende persoonsgegevens van u worden verzameld. We zullen deze gegevens verwerken voor zover dat nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren. Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende persoonsgegevens aanmaken. We beschrijven de rechtsgrondslag in de volgende afzonderlijk gepresenteerde functies en aanbiedingen. Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en in het kader van de wettelijke bepalingen verwijderd of geblokkeerd.

Als u ons een verzoek per e-mail stuurt, verzamelen we de informatie die u verstrekt om uw verzoek te verwerken en, indien van toepassing, aan uw verzoeken te voldoen. De wettelijke basis voor beide gevallen is artikel 6.1 (f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

Als u ons uw contactgegevens verstrekt in verband met het aangaan van een contract of via registratie in ons klantenportaal, let dan op de gegevensbeschermingsinformatie vermeld onder III.

Verdere verwerking van uw gegevens door ons of andere groepsmaatschappijen of dienstverleners voor doeleinden die verder gaan dan het bovenstaande, vindt plaats zoals hieronder in overeenstemming met het gebruiksreglement.

2. Beveiligingsinformatie en externe links

Op onze websites nemen wij technische en operationele veiligheidsmaatregelen om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door derden, verlies of misbruik en om een veilige gegevensoverdracht mogelijk te maken.

Wij wijzen erop dat door de structuur van internet en het verzenden van e-mailberichten bij het verzenden van informatie ongewenste toegang door derden kan voorkomen. Het is daarom ook uw verantwoordelijkheid om uw gegevens door middel van encryptie of een andere methode te beschermen tegen misbruik.

Onze websites bevatten links naar andere websites van andere aanbieders. BENZLERS is niet verantwoordelijk voor het gegevensbeschermingsbeleid of de inhoud van deze andere websites.

3. Advertentiemailings

Als we uw contactgegevens hebben ontvangen als onderdeel van het aangaan van een contract, kunnen we u per e-mail informatie over producten en diensten sturen. Wij mogen u per post informatie blijven sturen over evenementen, beurzen, producten en diensten als wij uw adres hebben ontvangen en u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de informatie. Meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden als er een zakelijke relatie bestaat, zie hieronder onder nr. III) 1) c.

Uiteraard kunt u uw toestemming voor het ontvangen van reclamemailings te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik voor reclamedoeleinden. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is door contact op te nemen met BENZLERS of door gebruik te maken van de uitschrijflink die beschikbaar is in elke e-mail.

6. BENZLER'S COOKIEBELEID

a) Algemene informatie over het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze aanbiedingen gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. We gebruiken zogenaamde tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit ("sessiecookies"), evenals permanente (permanente) cookies.

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u op elk moment later kiezen of u het plaatsen van cookies en individuele extra functies wilt toestaan. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw browserinstellingen of via onze toestemmingsbeheerder. Als u functies of cookies weigert, kunt u onze service mogelijk niet volledig gebruiken.

Wanneer we cookies gebruiken, maken we onderscheid tussen essentiële cookies (om de website weer te geven en te laten werken) en aanvullende cookies, zoals het anoniem meten van toegangsnummers (functionele cookies) en marketingcookies (advertentiedoeleinden, weergave of relevante en gepersonaliseerde inhoud). Hieronder informeren wij u graag over de verschillende behandeldoeleinden en de diensten die concreet worden ingezet. Ook beschrijven we de gegevensverwerking die zal plaatsvinden.

b) Belangrijke functies en cookies bij het gebruik van de website

Wij gebruiken functies die belangrijk zijn voor het gebruik van onze website. Dit zijn onder meer zogenaamde sessiecookies, waarmee we u tijdens een enkele sessie opnieuw kunnen herkennen wanneer u de website bezoekt. Deze sessiecookies dragen bij aan een veilig gebruik van ons aanbod door u bijvoorbeeld in staat te stellen gebruik te maken van het distributeursportaal. Deze functies kunnen worden bekeken in de cookie-toestemmingstool. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6.1 (1) (f) AVG.

c) Gebruik van functies voor het vastleggen van gebruiksgedrag (tracking) met recht van bezwaar:

Door het gebruik van tracking cookies kunnen wij analyseren hoe u onze website gebruikt en verbeteringen aanbrengen. We kunnen anonieme gebruiksstatistieken verzamelen of functies gebruiken om gebruikers te herkennen die terugkeren naar onze website en daardoor gebruikersprocessen toewijzen aan een intern toegewezen ID (pseudoniem). Hierdoor kunnen wij de toegang tot onze website registreren en systematisch analyseren.

2) Aanmaak van gebruiksstatistieken door BENZLERS

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en om onze website regelmatig te kunnen verbeteren. Met de verkregen statistische rapporten kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken.

De wettelijke basis voor het maken van deze analyses is artikel 6.1 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). In het kader van de analyse worden cookies (voor meer informatie zie punt 6) op uw eindapparaat opgeslagen. Informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt door ons opgeslagen via een hostingservice.

Wilt u geen enkele vorm van analyse tijdens het gebruik via uw eindapparaat, schakel dan Analyse cookies uit.

(d) Functies die cookies gebruiken na uw toestemming

Hieronder vindt u een overzicht van de functies die we gebruiken om uw toestemming te verkrijgen wanneer u onze website gaat gebruiken. Dit zijn functies die worden gebruikt voor advertentiedoeleinden en gebruiken hiervoor cookies.

Gebruik van cookies voor advertentiedoeleinden

We gebruiken functies die cookies verspreiden voor marketingdoeleinden, b.v. om advertenties af te stemmen op de interesses van een websitegebruiker. Ze worden ook gebruikt om te beperken hoe vaak advertenties worden weergegeven en om de effectiviteit van een advertentie te meten. Ze registreren op welke websites en op welke items wordt geklikt. Hierdoor kunnen we informatie over gebruikersgewoonten registreren om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. De gebruikte advertentienetwerken kunnen deze informatie delen met derden. In dergelijke gevallen plaatst de advertentiepartner de cookies regelmatig rechtstreeks.

De volgende functies worden specifiek gebruikt voor advertentiedoeleinden:

(1) Gebruik van Google Ads / Google Remarketing

We gebruiken de Google Ads-service om de aandacht van externe websites op onze aantrekkelijke producten te vestigen met behulp van advertentietools (zogenaamde Google-advertenties). Deze advertentietools worden door Google geleverd met behulp van zogenaamde "ad servers". In dit proces worden advertentieservercookies gebruikt die de analyse van prestatieparameters mogelijk maken, b.v. advertentievertoningen, klikken en conversies. Dit stelt ons in staat om te bepalen hoe succesvol individuele advertentieacties zijn in relatie tot de gegevens van de advertentiecampagnes.

Als u onze website opent via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw eindapparaat op. Deze cookies zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Door de integratie van de cookies wordt Google geïnformeerd dat u de overeenkomstige pagina op onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt door middel van trackingtools. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u zich niet bij Google heeft geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Met de conversiemarketingtechnologie van het bedrijf krijgen gebruikers die onze website en online services al hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten, aanvullende gerelateerde advertenties te zien op andere websites in het Google Partners-netwerk. In de regel worden ook de volgende analysewaarden opgeslagen:

 • Unieke cookie-ID
 • Aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie)
 • Laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave)
 • Opt-out informatie (geeft aan dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden)

De door Google geplaatste cookies stellen Google in staat uw browser in de toekomst weer te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een adverterende klant bezoekt en de cookie die op zijn of haar eindapparaat is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen, zodat cookies niet via de websites van Ads-klanten kunnen worden gevolgd. Uw browser maakt automatisch een directe verbinding met de server van Google op basis van de gebruikte marketingtools. Wij verzamelen niet zelfstandig persoonlijke gegevens tijdens de genoemde reclamemaatregelen, maar stellen Google alleen in de gelegenheid om de informatie te verkrijgen. In dit verband zijn wij samen met Google verantwoordelijk voor het verzamelen en doorgeven van gegevens. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming is Google verantwoordelijk voor de daaropvolgende gegevensverwerking. We bieden alleen statistische analyses door Google. Deze analyse stelt ons in staat om te identificeren welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen aanvullende gegevens van de implementatie van reclamemaatregelen, en in het bijzonder kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is artikel 6.1 (1) (a) AVG.

We gebruiken Google Ads met de Google Remarketing-functie om u advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Deze applicatie maakt het mogelijk om onze advertenties weer te geven wanneer u na een bezoek aan onze website andere websites bezoekt. Dit wordt bereikt met behulp van cookies die in uw browser worden opgeslagen, waardoor uw gebruiksgedrag bij uw bezoek aan verschillende websites door Google wordt vastgelegd en geanalyseerd. Hierdoor kan Google uw eerdere bezoek aan onze website bepalen. Volgens Google worden de in het remarketinggebied verzamelde gegevens niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens die mogelijk door Google zijn opgeslagen. Volgens Google wordt met name gebruik gemaakt van pseudonimisering bij remarketing. U kunt de remarketingfunctie voorkomen door geen toestemming te geven voor het gebruik ervan en ook door uw toestemming later in te trekken, zoals beschreven in de onderstaande paragraaf. De wettelijke basis is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (a) AVG.

Als u na uw toestemming niet wilt dat op uw interesses afgestemde advertenties worden weergegeven of als u niet wilt dat de remarketingfunctie wordt gebruikt, kunt u uw toestemming intrekken in onze cookie-instellingen of deze in uw browsercookies deactiveren. U kunt Google hierover ook rechtstreeks voor de toekomst informeren via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Bovendien kunt u via de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezwaar maken tegen de remarketing van Google:
http://optout.networkadvertising.org.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door naar de opt-outsite van Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) of door het gebruik van de apparaat-ID's te beheren via de apparaatinstellingen (https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob).
Meer informatie over de leverancier vindt u op https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=de/.
Alle informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op hun website op https://policies.google.com/privacy?hl=sv en https://services.google.com/sitestats/de.html

 

(2) Integratie van YouTube-video's op onze website

Er kunnen YouTube-video's zijn die op https://www.youtube.com zijn opgeslagen en direct op onze website kunnen worden afgespeeld. Deze video's zijn opgenomen in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden overgedragen als u de video's niet afspeelt. De onderstaande gegevens worden alleen verzonden wanneer u de video's afspeelt. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Door het afspelen van de ingesloten video's ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende pagina op onze website hebt geopend, en het is ook mogelijk dat andere gegevens naar YouTube worden verzonden waarvan wij geen kennis hebben. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking heeft gesteld waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij YouTube bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u deze toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse kan (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) specifiek worden uitgevoerd om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere YouTube-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dergelijke verzoeken moeten aan YouTube worden gericht.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de daaropvolgende verwerking en de bescherming van de gegevensoverdracht naar een derde land vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van YouTube. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De eenvoudigste manier om dit te doen is door de functie uit te schakelen in onze cookie-instellingen.

(3) Integratie van Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice van Google Maps, aangeboden door Google Inc.

Het is noodzakelijk om uw IP-adres en aanvullende gebruiksgegevens te verwerken om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken. Deze informatie wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google kan gebruiksgegevens aan andere gegevens koppelen en aan uw Google-account toewijzen als u daarbij bent ingelogd.

Google Maps wordt gebruikt om een aantrekkelijke online service te bieden en om de locaties op onze website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in overeenstemming met de gebruikte rechtsgrondslag, artikel 6.1 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de verwerking van uw gebruikersgegevens vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

III. Informatie over gegevensbescherming voor klanten en geïnteresseerden van BENZLERS

 1. Reikwijdte van de gegevensverwerking en speciale toepassingsgebieden

a) Contractuitvoering

BENZLERS verwerkt de informatie die we van u ontvangen als onderdeel van uw vragen of bestaande contractuele relaties. Naast uw bedrijfsgegevens omvat dit alle informatie die wordt uitgewisseld, zoals e-mails, bestellingen, vragen over onze producten en betalingsgegevens. Als u zakelijke relaties met ons heeft, moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomsten of die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken; anders kunnen wij de afspraken niet nakomen.

BENZLERS verwerkt de gegevens die tijdens het plaatsen van de bestelling worden verstrekt voor gebruik bij het uitvoeren van het contract en kan hiervoor gespecialiseerde en gecontroleerde dienstverleners inschakelen. De verwerking van de gegevens met het oog op de uitvoering van het contract omvat het gebruik van de gegevens voor het leveren van de in het contract gespecificeerde service, inclusief het leveren van services die zijn gedefinieerd in de serviceovereenkomst of het afhandelen van eventuele garantieclaims. Bovendien kunnen de voor het opstellen van een offerte benodigde gegevens bij een financieringsaanvraag door BENZLERS worden gebruikt en eventueel aan contractpartners worden doorgegeven. Meer informatie over het beoogde gebruik vindt u in de betreffende contractdocumenten. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6.1 (1) (f) AVG.

Informatie die door BENZLERS wordt verzameld met betrekking tot de aankoop van onze producten of het gebruik van onze diensten, kan ook worden doorgestuurd naar externe accountants en/of belastingadviseurs van BENZLERS voor advies- en verificatiedoeleinden. BENZLERS kan de gegevens die zijn verzameld om het contract uit te voeren gedurende een bepaalde periode in zijn operationele systemen bewaren, zelfs nadat de contractuele relatie is beëindigd, als een dergelijke opslag noodzakelijk is om eventuele garanties en verjaringstermijnen voor klachten te beheren of om juridische claims met betrekking tot het contract. Het kan ook nodig zijn dat BENZLERS persoonsgegevens in het algemeen bewaart om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van bijvoorbeeld boekhouding of belasting. Gegevens waarop een dergelijke opslag betrekking heeft, worden verwijderd wanneer deze termijnen en verplichtingen verstrijken. Alle andere informatie wordt onmiddellijk verwijderd, tenzij deze verklaring een ander gebruik voor deze gegevens specificeert. Gegevens worden verwerkt voor garantieclaims in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (b) AVG en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (c) AVG. Bovendien worden gegevens verwerkt om klachten of mogelijke juridische claims met betrekking tot het contract te behandelen, op basis van ons legitieme belang bij het veiligstellen en verdedigen van onze wettelijke rechten, in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (f) AVG.

b) Verificatie van adres en krediet

Om uw adres en kredietwaardigheid te verifiëren, raadpleegt BENZLERS databases van externe bureaus om adresinformatie en kredietinformatie over uw bedrijf te verzamelen, inclusief gegevens die zijn berekend met behulp van statistische methoden (scoring). Deze incasso vindt plaats zolang BENZLERS bij het sluiten van het contract een commercieel risico loopt en zich door deze kredietcontrole probeert te beschermen. Deze informatie wordt door BENZLERS gebruikt om handelskredieten voor goederen of diensten te verlenen. Adressen en kredietinformatie van allabolag.se, de Patent and Registration Agency (PRV) enz. worden gebruikt om informatie te verstrekken.

De informatie van de agentschappen en de interne informatie over het betalingsgedrag worden intern door BENZLERS geëvalueerd, die vervolgens een eigen rating opstelt om te gebruiken als basis voor het toekennen van een kredietlimiet. De kredietinformatie wordt 5 jaar na de laatste levering van goederen verwijderd. Deze gegevensverwerkingsmethode wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (f) AVG om u handelskredieten voor goederen en diensten te verstrekken.

c) BENZLER's advertentiegebruik van gegevens

BENZLERS en ingeschakelde dienstverleners (drukkers, briefhandelaren, enz.) gebruiken uw naam en adres als contactpersoon in lopende zakenrelaties. Dit omvat het per post versturen van advertenties voor interessante producten en diensten, zodat potentiële klanten en zakelijke partners op de hoogte kunnen worden gebracht van producten die interessant kunnen zijn en om een langdurige zakelijke relatie aan te gaan. Last but not least willen we bij speciale gelegenheden contact met u houden en u bijvoorbeeld kerstwensen sturen. BENZLERS gebruikt uw telefoonnummer alleen voor reclamedoeleinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven of als redelijkerwijs toestemming kan worden aangenomen - bijvoorbeeld in het kader van een bestaande zakelijke relatie of na eerder contact. BENZLERS gebruikt uw e-mailadres dat u bij het sluiten van de overeenkomst van de contactpersonen heeft gekregen ook om reclame te kunnen maken voor soortgelijke producten en diensten. In alle andere gevallen gebruiken we uw e-mailadres alleen voor reclamedoeleinden met uw afzonderlijke toestemming. Uiteraard heeft u het recht om deze promotionele contacten te weigeren. We stellen u per geval op de hoogte van uw recht om bezwaar te maken tegen advertenties.

Daarnaast verwerkt BENZLERS de gegevens die zijn verzameld in het kader van de zakelijke relatie (contactgegevens, productaankopen, bestelde diensten) en die zijn verkregen bij het gebruik van de diensten op de website, op beurzen of tijdens andere reclamecampagnes (gebruik van gegevens bij toegang tot de website of bij deelname aan reclamecampagnes, evenals de vrijwillige informatie die u vrijgeeft bij het gebruik van de website) om u aanbiedingen te kunnen doen die zijn afgestemd op uw interesses. Aan de hand van bovenstaande gebruiken wij de gegevens die zijn verzameld tijdens de zakelijke relatie en de gegevens die zijn verkregen bij het gebruik van diensten om u te informeren over aanbiedingen, informatie en actuele ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. BENZLERS geeft daarbij aanvullende informatie over producten en diensten van Benzlers en de Elecon Group. Met behulp van deze gegevensverwerking kunnen wij producten en diensten tonen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn door middel van gepersonaliseerde aanbiedingen (website-, e-mail- of postreclame).

Ook kunnen wij u - als bestaande klant of indien wij anderszins uw contactgegevens hebben ontvangen - informatie over speciale acties, evenementen of beurzen per post toesturen binnen het hierboven beschreven kader. In dit geval ontvang je van ons een bericht met informatie over de specifieke actie en hoe je kunt deelnemen en welke gegevens je ons moet verstrekken. Wij zullen uw deelname dan vaak via een evenementgerelateerde website registreren en uw gegevens voor bepaalde doeleinden verwerken, bijvoorbeeld om de aangeboden producten te verstrekken of u informatie te sturen. We kunnen de ontvangen informatie gebruiken als onderdeel van de hier beschreven verwerking. Op het moment van de selectie en verzending van de eerste informatie worden uw gegevens verwerkt op basis van een afweging van onze belangen, artikel 6.1 (1) (f) AVG; wanneer u deelneemt aan een campagne en zich registreert, worden uw gegevens verwerkt voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6.1 (1) (b) AVG.

In de regel worden uw gegevens voor reclamedoeleinden in de EU opgeslagen. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van dienstverleners die wij zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beoordeeld. Indien gegevens in individuele gevallen worden overgedragen naar en verwerkt op servers in derde landen buiten de EU/EER, d.w.z. in het bijzonder de Verenigde Staten en, indien van toepassing, het Verenigd Koninkrijk (VK), maken we gebruik van toegewijde en gecontroleerde dienstverleners die zich inzetten om een redelijk niveau van gegevensbescherming en waarmee de gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie in principe zijn overeengekomen. In individuele gevallen kan ook toestemming voor gegevensoverdracht ontstaan volgens artikel 49 AVG, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract met een internationale focus of als u uw toestemming hebt gegeven.

Om de aan dit marketinggebruik verbonden doelen te bereiken, verwerken wij uw gegevens voor de levensduur van onze producten en zolang u klant blijft. Uitzonderingen worden gemaakt als u akkoord gaat met een langere gebruiksperiode en/of als de gegevens vallen onder wettelijke bewaarplichten. In het laatste geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn verwijderd. De verwerkingsperiode kan korter zijn als u uw recht van bezwaar uitoefent, waarover wij u informeren in sectie V.

De wettelijke basis voor dit marketinggebruik is artikel 6.1 (1) (f) AVG of, als u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6.1 (1) (a) GDPR. Hieronder informeren wij u over uw rechten met betrekking tot het gebruik voor reclamedoeleinden, in het bijzonder uw recht van bezwaar.

d) Verwerking van persoonsgegevens vanwege wettelijke verplichtingen

BENZLERS is, net als alle andere bedrijven in Europa, onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen om gegevens van onze klanten en zakenpartners te verifiëren. In dergelijke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover wettelijk vereist. Om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, kan het nodig zijn om sommige van uw gegevens automatisch te verwerken om persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Tenzij u uitdrukkelijk op de hoogte wordt gesteld, vindt de individuele besluitvorming automatisch plaats. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1 (1) (c) AVG (wettelijke verplichtingen) samen met toepasselijke wetgeving.

Deze wettelijke bepalingen verwijzen met name naar:

Preventie van fraude en het witwassen van geld

Vereisten Belastingcontrole en rapportagevereisten

2. Verspreiding van gegevens binnen Benzlers/Elecon Group

BENZLERS kan uw stamgegevens (bedrijfsnaam, contactpersonen, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres) doorgeven aan andere bedrijven binnen de BENZLERS-groep en deze eventueel bijwerken om ervoor te zorgen dat alle BENZLERS-zuster-/moederbedrijven die bij een transactie betrokken zijn ( bijvoorbeeld een contract vervullen) dezelfde stamgegevens hebben. Dit is bedoeld om onze processen te vereenvoudigen en kan u helpen voorkomen dat u opnieuw stamgegevens moet verstrekken wanneer u contact opneemt met een ander bedrijf binnen de groep. De wettelijke basis voor deze methode van gegevensverwerking is artikel 6.1 (1) (b) AVG (uitvoering van contracten). Uw rechten worden beschermd door intern contractueel beleid dat een hoog niveau van gegevensbescherming garandeert.

Naast stamgegevens kunnen bestelgegevens of gegevens voor het voorbereiden van een dergelijke bestelling op uw verzoek worden doorgestuurd naar andere dochterondernemingen van BENZLER, indien dit nodig is voor uw bestelling. Verschillende BENZLERS-producten worden bijvoorbeeld vervaardigd door verschillende BENZLERS-dochterondernemingen, dus het kan nodig zijn om gegevens over te dragen om de orderverwerking en levering te vergemakkelijken. In dergelijke gevallen wordt u bij het sluiten van het contract op de hoogte gesteld van deze overdracht. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6.1 (1) (b) AVG (uitvoering van contracten).

Als uw bedrijf buiten Zweden is gevestigd, is een met ons verbonden dochteronderneming van BENZLERS verantwoordelijk voor het afhandelen en verwerken van uw contracten of vragen. Daarom, als u contractaanbiedingen of verdere informatie over BENZLERS en onze producten wilt ontvangen, kunnen de persoonlijke gegevens die we voor u hebben opgeslagen (in het bijzonder naam, contactgegevens, gelieerde bedrijven, producten waarin u geïnteresseerd bent) worden overgedragen aan BENZLERS-dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de plek van uw bedrijf. Deze internationale vertegenwoordiger van ons zal uw persoonsgegevens gebruiken als u geen bezwaar maakt tegen de verspreiding of opslag van uw gegevens in deze dochterondernemingen.

De hierboven genoemde verwerkingsprocedures kunnen ertoe leiden dat uw stamgegevens worden verwerkt in dochterondernemingen van BENZLER buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). In gevallen waarin de Europese Commissie geen passend gegevensbeschermingsniveau heeft gespecificeerd, hebben we contractuele toezeggingen gedaan. over het algemeen hebben we EU-standaardcontractbepalingen gesloten en het beschermingsniveau in het land in detail gecontroleerd.

Contact details
Benzler AB, org. nee. 556043-6007, met adres Porfyrgatan 7, 254 68 Helsingborg YY is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Bolaget AB ervoor verantwoordelijk is dat uw persoonsgegevens correct en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt.

NN vertegenwoordigt het Bedrijf in zaken die verband houden met de omgang met persoonsgegevens en is te bereiken via de volgende contactgegevens.

DD is de functionaris voor gegevensbescherming en is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

 

 

V. Uw rechten als getroffen persoon

Als betrokkene heeft u verschillende rechten. Neem contact met ons op via de eerder verstrekte contactgegevens om de rechten uit te oefenen waarop u recht heeft. Elk slachtoffer heeft recht op de volgende rechten:

 • Recht op inzage (Artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (Artikel 16 AVG)
 • Recht op verwijdering (Artikel 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 18 AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Artikel 77 AVG)

Contactgegevens voor de Zweedse toezichthoudende autoriteit: Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20, Stockholm

U kunt te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden - inclusief analyse van klantgegevens - of verspreiding naar derden voor reclamedoeleinden

Elke betrokkene heeft ook recht op een algemeen recht van bezwaar (zie artikel 21.1 van de AVG). In dit geval moet het bezwaar tegen de gegevensverwerking gerechtvaardigd zijn. Als de gegevens met uw toestemming worden verwerkt, kunt u deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die met uw toestemming heeft plaatsgevonden totdat de intrekking plaatsvindt.

kruismenu gelinkt facebook pinterest youtube rss twitteren instagram facebook-blanco rss leeg linkedin-blanco pinterest youtube twitteren instagram