Modifierad standard

Enklare montage
Ersättning av andra fabrikat
Drop-In
Smarta växellösningar
Mer info - offert? Kontakta oss här
Hos Benzlers har vi en lång erfarenhet från anpassning av våra växlar till kundens faktiska förhållanden. Vi går ofta utanför katalogen för att hitta de ändringar & ombyggnader som, så långt som möjligt är, förenklar för kundens inbyggnad av växeln.
Sådana anpassningar gör vi såväl av våra växelmotorer som av våra industriväxlar. Anpassningen kan utgöras av allt från att helt enkelt leverera ett monterat kedjehjul till omfattande tilläggskonstruktioner, delramar, kompletta motorbäddar, etc, etc.
I samband med ersättningar av andra fabrikat erbjuder vi ofta "dropin"-lösningar som kan byggas in utan några som helst förändringar i maskinens konstruktion. Vi anpassar alltså vår produkt fullständigt till befintliga montagedetaljer och -utrymme.
Detta har visat sig speciellt användbart inte bara i de fall då kundens växel är special- eller platsbyggd utan även i de fall befintlig växel är några årtionden gammal. Detta eftersom dagens växlar av teknologiska skäl håller betydligt mindre inbyggnadsmått än vad som gällde "på den gamla goda tiden"
Fördelarna är uppenbara; som kund hos Benzlers får Du nytta av vår höga kompetens inom transmission & växeltillverkning även om maskinen sedan tidigare är försedd med ett annat växelfabrikat.
Vid förstagångsmontage bidrar Benzlers till att hålla montagekostnaderna nere eftersom vi levererar en produkt anpassad till kundens egen konstruktion vilket självklart minimerar montagetiden.
Vår stab av ingenjörer & konstruktörer står beredda att lämna förslag på en modifierad standardlösning anpassad till just Er applikation.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram