Konsultation, Service & Renovering

Gearservice-Benzlers

   Hjälp vid oplanerade stopp

   Renovering

   Energioptimering

   Processförbättring

   Teknisk rådgivning

   Utbildning av medarbetare

Benzlers tillhör, sedan mycket länge, den svensk industrins "preferred partners" inom våra kunskapsområden; växlar, växelmotorer, industriväxlar och andra mekaniska konstruktionselement.

Våra egna servicetekniker utför reparationer och underhåll på befintliga anläggningar, såväl när det handlar om akuta & oplanerade stopp som när det gäller planerad ombyggnad eller uppgradering.

Vi renoverar industriväxlar, t.ex. i de fall då växeln inte längre går att köpa från den ursprungliga leverantören. Ofta kan vi samtidigt öka prestandan betydligt utan att förändra de yttre måtten.

Vi ikläder oss regelbundet rollen av rådgivare, såväl avseende produktionsanläggningar som, i samarbete med industrin i fråga, i process- & energioptimeringsfrågor.

Våra ingenjörer & tekniker är högt värderade inom industrin och kända för sin höga & breda kompetens.

Genom skapandet av Benzlersskolan har vi de senaste åren utbildat våra kunders underhållspersonal &  konstruktörer i korrekt dimensionering, felkorrigering  samt underhåll av växlar & transmissionskomponenter.

Benzlers kan alltså uppvisa en imponerande referenslista på inom vårt expertisområde. Om du är intresserad av att höra mer om vår kapacitet kan du gärna fylla i formuläret här intill - vi kontaktar dig omgående därefter.

Mer info - offert? Fyll i nedanstående formulär!