Sylvester Rowinski

Udgivet af admin kl 13:05 den 13 aug. 2020


Sylvester Rowinski

English as in below

Under de kommande 4 veckorna kommer vi att presentera våra fyra försäljningsingenjörer.

Först ut är Sylvester Rowinski. Han utgår från Örebro i Närke som också är hans hemort. Sylvester täcker upp ett distrikt som sträcker sig från Värmland i norr till Östergötland i söder. Han har också hand om våra kunder på Gotland. 

Sylvesters specialområde är vårt SWIFT-sortiment. I SWIFT-sortimentet ingår Serie M, C, K och F. Dessa växlar innehåller alla samma modulära komponenter. Detta komponentsystem gör att vi har kunnat reducera vår lagerhållning vilket gör produktserien SWIFT lämplig för återförsäljare.

På fritiden ägnar sig Sylvester gärna åt att laga mat eller att planera nästa resa. Men det stora intresset är ändå tennisen som han har hållit på med sedan ungdomen. Sylvester berättar om ett trevligt minne:
”-När jag var 17–18 år hade vi förbundsträning genom svenska tennisförbundets försorg på Kungliga Tennishallens banor, detta var 1983–1984. Björn Borg hade precis slutet med proffstennisen ett par år tidigare men höll igång med träningen. Jag fick chansen att spela med Björn i ca 10–15 minuter p.g.a. att hans sparringpartner var lite sen.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over the next 4 weeks, we will present our four sales engineers.

First out is Sylvester Rowinski. He is based in Örebro, which also is his hometown. Sylvester covers a district that stretches from Värmland in the north to Östergötland in the south. He also takes care of our customers on Gotland.

Sylvester's special area is our SWIFT range. The SWIFT range includes Series M, C, K and F. These gears all contain the same modular components. This component system means that we have been able to reduce our inventory, which makes the product series SWIFT suitable for resellers.

In his spare time, Sylvester likes to cook or plan the next trip. But the big interest is still the tennis that he has been playing since his youth. Sylvester tells of a pleasant memory:
“-When I was 17–18 years old, we had federation training through the Swedish Tennis Federation's care on the Royal Tennis Hall's courts, this was 1983–1984. Björn Borg had just finished professional tennis a couple of years earlier but kept on training. I got the chance to play with Björn for about 10-15 minutes due to that his sparring partner was a little late.”


Senaste nyheterna från Benzlers