SSAB väljer Benzlers lösning

Udgivet af admin kl 15:41 den 17 jan. 2019


Sandvik

SSAB Oxelösund valde en Benzlerslösning för en kritisk omrörardrift

SSAB hade en omrörarlösning till sin kylvattentank som man själv insåg inte var en framtidsäker konstruktion. SSAB hade, för att säkerställa kommande 12 månaders drift, haft årliga underhållsstopp och det hade varje gång varit svårt, dyrt och tidsödande att få fram reservdelar eftersom tillverkaren inte längre existerar. Dessutom har SSAB inga konstruktionsritningar eller reservdelslistor vilket ytterligare komplicerar framtagningen av delar.

Omröraren i sig själv anses av SSAB vara en mycket kritisk del eftersom vare sig stålverket & stränggjutningen inte kan producera under stopp på omröraren.

cadomrore.jpgBenzlers fick därför förfrågan om att komma med ett förslag på en ersättningslösning för driften inkluderande en säkrare drift & högre kapacitet. Ersättningen skulle även vara byggd på delar som Benzlers löpande har i lager inför underhåll och eventuella haverier.

Benzlers tekniker analyserade driften och dess driftsförhållanden. Därefter överlämnade man till SSAB ett lösningsförslag som innebar en kombination av en vinkelväxel serie “K” och en SALA tappväxel Serie “J”. Benzlers föreslog vidare att använda en IEC-standardmotor p.g.a. den ökade tillgängligheten dessa standardprodukter har jämfört med s.k. specialmotorer framtagna av växeltillverkaren.

 

   Dubblerade serviceintervall

   Minskade kostnader

   Standardkomponenter

   Väldokumenterad växellösning

 

Benzlers konstruktörer designade de delar som var nödvändiga för att bygga denna lösning på den befintliga driften. Dessutom utarbetade Benzlers Teknikavdelning den nödvändiga dokumentationen, bl.a. reservedelslistor och ritningar.

SSAB valde Benzlers förslag, p.g.a. den stora kunnighet & engagemanget Benzlers visat under framtagningen av lösningsförslaget.

Växellösningen tillverkades under första halvåret 2017 och installerades sommaren samma år.

I och med denna lösning har SSAB uppnått följande fordelar:

  • Fördubblad driftstid mellan underhållsstoppen d.v.s.  ökad kapacitet i stålverket
  • Kraftigt  minskade underhållskostnader
  • Ökad reservdelstillgång p.g.a användningen av standardkomponenter.
  • Modern och väldokumenterad växellösning.

Leveransen är en i raden av många liknande där Benzlers har visat sin kompetens inom växlar, växelmotorer och industriväxlar.

Lösningar som denna till SSAB kan erbjudas på grund av kompetens i alla led och förmåga att anpassa standardprodukterna till behovet  - hos Benzlers kallar vi dessa växellösningar för “Modifierad standard”.