Peter Holmquist

Udgivet af admin kl 13:05 den 13 aug. 2020


Peter Holmquist

English as in below

Nästa försäljningsingenjör att presenteras är Peter Holmquist.

Peter utgår från sitt hem uppe i Skellefteå. Hans distrikt sträcker sig från så långt norrut du kan komma ner till Sundsvall. 

Peter är den som har jobbat längst av våra försäljningsingenjörer. Därmed har han bra kunskap om hela vårt sortiment. Han hjälper mer än gärna till med att ta fram en "Drop in"-lösning till er. "Drop in" innebär att vi tar fram och bygger en specialväxel som har samma mått och prestanda som en gammal, befintlig växel. Detta är eftersträvansvärt i de fall kunden inte kan eller vill bygga om sin drift för att passa in en standardväxel.

När Peter gick i gymnasiet köpte han en gammal Folka-bubbla från 1964. Han började då med att riva ner den i beståndsdelar. Tillsammans med vänner har han lagt ner åtskilliga timmar på att förvandla den till en Beach Buggy. I dag blir det tyvärr inte många mil bakom ratten men Peters söner tar gärna fram den för att beundra pappas verk. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The next sales engineer to be presented is Peter Holmquist. Peter work from his home up in Skellefteå. His district stretches from as far north as you can get down to Sundsvall.

Peter is the one who has worked the longest of our sales engineers. Thus, he has good knowledge of our entire range. He is more than happy to help develop a drop-in solution for you. Drop-in means that we develop and build a special gear that has the same dimensions and performance as an old, existing gear. This is desirable in cases where the customer cannot or does not want to rebuild their operation to fit a standard gearbox.

When Peter went to high school, he bought an old “Folka” bubble from 1964. He then started by tearing it down into components. Together with friends, he has spent several hours turning it into a Beach Buggy. Today, unfortunately, it will not be many miles behind the wheel, but Peter's sons are happy to take it out to admire Dad's work.


Senaste nyheterna från Benzlers