Hans Ramström

Udgivet af admin kl 13:05 den 13 aug. 2020


Hans Ramström

English as in below

Den fjärde och sista försäljningsingenjören vi vill presentera är Hans Ramström. Han utgår från sitt hem i Grängesberg. Hans distrikt är Gävleborg och Dalarna. Förutom dessa svenska kunder har han även ansvar för våra kunder i Ryssland.

Hans ser sig som en lösningsorienterad lagspelare, han gillar att ta sig an det som inte är standard såsom till exempel drop-in lösningar. Han tycker också om nyutvecklade kundprojekt som man inom gruppen löser som projekt åt kunden.

Hans är allätare inom sport och följer Leksands IF:s framfart med stort intresse. Han är också gärna ute i skog och fjäll med hunden Stella för att utöva jakt med stående fågelhund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The fourth and last sales engineer we want to present is Hans Ramström. He is based in his home in Grängesberg. His districts are Gävleborg and Dalarna. In addition to these Swedish customers, he is also responsible for our customers in Russia.

Hans sees himself as a solution-oriented team player, he likes to take on things that are not standard, such as drop-in solutions. He also likes newly developed projects that an internal group solves as a project for the customer.

Hans like everything possible when it comes to sports but follows Leksands IF's progress with great interest. He is also happy out in the woods and mountains with the dog Stella to practice hunting techniques.


Senaste nyheterna från Benzlers