Inköpare med utvecklingspotential

AB Benzlers är en ledande producent och leverantör av transmissionsutrustning för industrin. Produktprogrammet omfattar
olika typer av växlar, motorer och domkrafter. Benzlers har en 75-årig kompetens inom detta område och har en stark position i Skandinavien,
tack vare dess höga kvalitet och lokal produktion. Benzlers marknadsför sina produkter och tjänster i Norden, Benelux, Tyskland och Italien.

   Leveransbevakning

   Strategiskt inköp

   Driva egna förbättringsprojekt

Vi söker dig som har potential och viljan att utvecklas mot att ta ett större ansvar inom Inköp.

Vi behöver förstärka vår inköpsavdelning i Helsingborg med en inköpare. Du kommer ansvara för valda delar av företagets operativa materialförsörjning utifrån prognos och behov, i nära samarbete med produktion och i övriga berörda avdelningar. I arbetet ingår även leveransbevakning, avvikelsehantering samt göra löpande uppföljningar av ledtider.

När avdelningen står inför en generationsväxling kommer arbetsuppgifterna successivt att även utvecklas mot strategiskt inköp och ett övergripande inköpsansvar så som prisanalyser, prisförhandlingar och kontraktsskrivning. En viktig uppgift blir att hitta leverantörer för nya och befintliga produkter, råvaror och komponenter. I dina arbetsuppgifter ingår även att genomföra leverantörsbedömningar samt att bevaka och agera vid reklamationsärenden. Du kan komma att agera som inköpsrepresentant i olika projekt eller driva egna förbättringsprojekt samt ge support till verksamheten i olika inköps- och supply chainfrågor.

Tjänsten är en intressant utmaning för dig som har potential och viljan att utvecklas mot att ta ett större ansvar inom företaget och Du bör:

  • Ha en bakgrund inom tillverkningsindustrin gärna från en internationell koncern.
  • Ha en relevant utbildning inom teknik (gärna högskole- eller civilingenjör inom mekanik).
  • Ha en inköpsutbildning eller har relevant erfarenhet.
  • Ha god vana av att arbeta i olika affärssystem, till exempel Oracle.
  • Vara obehindrad i tal och skrift i både svenska och engelska.
     

Vid frågor angående tjänsten kontakta Leif Johansson, Human Resources Manager på 073-037 18 37 eller ljohansson@benzlers.com

Fackliga frågor besvaras av Unionen, telefon 070-591 18 95. 

Ansökan sänder du till AB Benzlers, ljohansson@benzlers.com

SEO på hemsidan (admin) }